Financijski leasing

Želite Automobil zvati svojim, ali ga ne želite odmah platiti?

U tom slučaju ga otplatite u preglednim mjesečnim ratama. Sve dok na kraju ne postane samo Vaš.

Otkrijte Financijski Leasing savršeno prilagođen Vašim potrebama.

Financijski leasing je namjenjen prije svega klijentima koji po isteku ugovora žele otkupiti vozilo, a za vrijeme trajanja ugovora ga računovodstveno knjižiti kao imovinu tvrtke, odnosno mjesečno amortizirati.

Operativni leasing

Kako snovi ne bi ostali samo snovi

Želite voziti najnovije vozilo i platiti samo njegovo korištenje? Operativni Leasing koji nudi Mobil Leasing daju Vam pritom najbolju podršku i financijsku fleksibilnost.

Operativni leasing podrazumijeva uporabu vozila uz najmanje moguće troškove bez stjecanja vlasništva.

Operativni leasing

Saznajte više
 • Operativni leasing pogodan je za fizičke i pravne osobe
 • Operativni leasing podrazumijeva uporabu vozila uz najmanje moguće troškove bez stjecanja vlasništva
 • Pravni je i gospodarski vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga i time se objekt leasinga otpisuje, odnosno amortizira u knjigama davatelja leasinga
 • Obveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilanci primatelja leasinga, tj. ne povećavaju zaduženost primatelja leasinga
 • Za visinu najamnine odlučujuća je visina jamčevine
 • Minimalna jamčevina definirana je prema standardnim uvjetima Mobil Leasinga te se nakon isteka ugovora vraća primatelju leasinga u skladu s ugovorom o operativnom leasingu

Operativni leasing
Akontacija

Saznajte više
 • Operativni leasing Akontacija kao oblik financiranja isti je kao i operativni leasing, ali prednost je tog proizvoda u tome što primatelj leasinga, kako bi umanjio iznos mjesečne najamnine, ima mogućnost uplatiti veće učešće od jamčevine, koja je ograničena standardnim uvjetima
 • Operativni leasing Akontacija podrazumijeva uporabu vozila uz najmanje moguće troškove bez stjecanja vlasništva
 • Pravni je i gospodarski vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga i time se objekt leasinga otpisuje, odnosno amortizira u knjigama davatelja leasinga
 • Obveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilanci primatelja leasinga, tj. ne povećavaju zaduženost primatelja
 • Iznos željenog učešća dijeli se na jamčevinu, koja predstavlja depozit i koja ne ulazi u poslovne rashode (i za koju se ne izdaje račun, već potvrda o uplati), i akontaciju, koja se na osnovi računa može knjižiti u poslovne rashode
 • Akontacija se, kao sastavni dio kalkulacije izračunate najamnine, kod isteka ugovora ne vraća

Operativni leasing
s ostatkom vrijednosti

Saznajte više
 • Operativni leasing s ostatkom vrijednosti isti je oblik financiranja kao i operativni leasing, osim što su manje mjesečne najamnine uvjetovane visinom akontacije i ostatka vrijednosti
 • Pravni je i gospodarski vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga i time se objekt leasinga otpisuje, odnosno amortizira u knjigama davatelja najma
 • Obveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilanci primatelja leasinga, tj. ne povećavaju zaduženost primatelja
 • Za visinu najamnine odlučujući su očekivani ostatak vrijednosti vozila na kraju najma i visina uplaćene akontacije. Ostatak vrijednosti utvrđuje se u suradnji s ovlaštenom prodajnom mrežom prema tipu vozila, ugovorenoj kilometraži i trajanju ugovora
 • Minimalna akontacija definirana je prema standardnim uvjetima Mobil LeasingaO NAMA
KONTAKT
DOKUMENTACIJA